Πώς μπορώ να παραγγείλω μέσω Facebook/ Instagram

Πώς μπορώ να παραγγείλω μέσω Facebook/ Instagram ;

υπηρεσία αυτή δεν είναι ακόμα ενεργή.